2807 freight photo charter Darnholme

2807 freight photo charter Darnholme - Steam Locomotives
Darnholme bend, NYMR