Sierra Nevadas

Sierra Nevadas - USA
Autumn snow line near to Lake Mono